घर > समाचार > उद्योग समाचार

सनग्लास कसरी छनौट गर्ने?

2022-09-16

धूप का चश्मा चयन विधि:

सबैभन्दा पहिले आफ्नो अनुहारको आकार अनुसारको आकार छनोट गर्नु हो, ताकि अनुहारको आकार र कन्ट्रास्टमा फ्रेमको आकार अझ सुन्दर देखिन्छ। यदि तपाईंसँग गोलाकार अनुहार छ भने, अधिक कोणीय फ्रेम उपयुक्त छ। यदि तपाईंसँग वर्गाकार अनुहार छ भने, यो गोल, नरम फ्रेमको लागि अधिक उपयुक्त छ।