घर > हाम्रोबारे >हाम्रो प्रदर्शनी

हाम्रो प्रदर्शनी

थप ग्राहकहरूलाई वेन्झाउ स्लोगन थाहा दिनको लागि, कम्पनीले आफ्नो स्थापनादेखि र कोभिड-१९ को प्रकोप अघि केही प्रदर्शनीहरूमा भाग लियो:

१.

२.

३.

४।2019 हङकङ अप्टिकल फेयर- बूथ